Hava Kirliliği

“Kirli hava solursanız akciğer kanseri olma riskiniz var, mesane kanseri olma riskiniz var, akciğer hastalıklarına yakalanma riskiniz var. Dolayısıyla bunu, “Acaba bize de olur mu?” diye test etme lüksümüz yok.”

Hunutlu termik santralinin hava kalitesine ve halk sağlığına etkisi 

Hunutlu ve Adana Hava Kirliliği HEAL raporu için tıklayın

Adana çok kirli bir havayı soluyor; Adana merkezde 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ölçülen havayı kirleten 10 mikrondan küçük partikül madde yoğunluğu (PM10), ulusal sınır değerimizin iki, Dünya Sağlık Örgütü’nün insan sağlığını korunmak için belirlediği sınır değerlerin dört kat üzerinde. Adana bu kirliliği yıl boyu soluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçümlerine göre Adana merkezde yaşayan bir kişi 2019’da  365 günün 236’sında, yani yılın %65’inde, bu kirli havayı soludu. Halbuki bu kirlilik azaltılarak Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye sınır değerinin altına çekebilseydi 2019 yılında Adana’da 2.072 kişinin ölümü, yani gerçekleşen her 5 ölümden 1’i engellenebilirdi.  

Kent merkezindeki bu kirlilik birden çok kaynaktan gelse de, Adana’daki Sugözü ve Tufanbeyli Kömürlü Termik Santralleri, Hatay’daki Atlas İthal Kömürlü Termik Santrali, İskenderun Körfezi’ndeki ağır sanayi tesislerinin ve alt sektörlerin bu kirliliğin ana kaynakları olduğunu söyleyebiliriz. Hunutlu İthal Kömürlü Termik Santrali’nin ÇED raporunda yer alan 2013 Temmuz tarihli hava kalitesi ölçümü de bu bulguyu doğrular nitelikte, santralin yapılacağı alanda yapılan hava kirliliği ölçümleri geçerli /güncellenmiş mevzuatımızın üzerinde ve sağlıksız.

İskenderun Körfezi’ndeki birçok istasyonda hava kirliliğine ilişkin anlık veri akışı yok,  termik santrallerin baca gazı ölçümleri anlık veya yıllık olarak paylaşılmıyor. Halbuki Avrupa Birliği üyesi ülkelerde termik santraller de dahil tüm büyük kirleticilerin kirlilik verisi tesis detayında kamuoyuyla paylaşılıyor. Karar vericilerden talebimiz Türkiye’nin de kirlilik verisini şeffaf bir şekilde paylaşması, halkı ve sivil toplumu bilgilendirmesi.

Hava kirletici emisyonlar yüzlerce kilometreye taşınabilirken, Hunutlu İthal Kömürlü Termik Santrali’nin hava kalitesi modellemesi de kuş uçuşu 33 kilometre uzağındaki Atlas Kömürlü Termik Santrali ve İskenderun Körfezi’ndeki diğer pek çok kirlilik kaynağı hesaba katılmadan yapıldı. Ayrıca santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde insan sağlığına ilişkin analizin kapsamlı yapılmadığını görüyoruz. Bu nedenle Hunutlu Termik Santrali’nin güncel ve yeterli olmayan “ÇED olumlu” kararının iptal edilmesini istiyoruz.

Adana’ya Temiz Hava

Adana’ya Temiz Hava Kampanyası, iklim ve çevre koruma alanında çalışan yerel, ulusal ve uluslararası kurumların ortaklığında başlatılmıştır. Daha fazla bilgi için “Biz Kimiz” bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Site içinde yer alan bilgiler ve materyaller yaygınlaştırılabilir. İletişim için: bilgi@adanayatemizhava.org.

 

FacebookTwitter